chcete-si-overit-financneho-sprostredkovatela
logo

Chcete si overiť finančného sprostredkovateľa?

Pri overovaní môže byť užitočný aj obchodný register a iné web stránky


Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č.186/2009 Z. z. Rovnaký zákon upravuje aj Všeobecné ustanovenia o registri, Zápis do registra a Zmenu zápisu v registri.

Národná banka Slovenska od 1. januára 2010 vedie register finančných agentov a finančných poradcov. Tu vedie evidenciu všetkých finančných agentov a finančných poradcov v príslušných sektoroch.

Vyhľadať si vášho vybraného finančného agenta alebo finančného poradcu môžete tu https://regfap.nbs.sk/search.php na základe registračného čísla, identifikačného čísla (IČO), alebo mena a priezviska ak ide o fyzickú osobu. V prípade právnickej osoby ho môžete vyhľadať len na základe obchodného mena, identifikačného čísla (IČO), alebo registračného čísla. 

Ako v každom systéme, aj tu sa však môže vyskytnúť nedokonalosť. V prípade, že vami overovaný sprostredkovateľ je zamestnanec agenta alebo menil podnikanie z fyzickej osoby na právnickú osobu (alebo opačne), register ho nepáruje. Po vašom zadaní mena a priezviska sa ukazuje: “Neboli nájdené žiadne záznamy obsahujúce hľadaný výraz” alebo  “Osoba v súčasnosti nie je zapísaná v žiadnom podregistri. Zrušený zápis”. 

Z toho vyplýva, že je vhodnejšie a najefektívnejšie vyhľadávanie finančného agenta alebo finančného poradcu prostredníctvom registračného čísla, aby nedošlo k mylnej informácii. 
Ak registračné číslo neviete, vyhľadajte agenta alebo poradcu podľa mena a priezviska v ochodnom registri. Prípadne na web srtránkach  www.finstat.sk a www.zisk.sk na ktorých nájdete viac užitočných informácii. ;-)

Národná banka Slovenska zruší zápis finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi ak mu zaniklo oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo na základe príslušného povolenia, a to do desiatich kalendárnych dní odo dňa zániku povolenia. Zápis však môže “zrušiť" aj z dôvodu zmeny.

Mohlo by vás zaujímať

Úver na bývanie s daňovým bonusom na zaplatené úroky

Legislatívnou zmenou zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa zákonom č. 279/2017 Z. z. zrušilo poskytovanie štátneho príspevku pre...

Refinancovanie hypoték, bankami milované aj zatracované

Aby bolo refinancovanie hypotéky efektívne, zamerajte sa na úsporu, ktorú dosiahnete za zostávajúce obdobie do ukončenia obdobia fixácie úrokovej sadzby.

Tri hlavné dôvody, prečo AGENT.SK

Odbornosť

Naše služby poskytujeme s odbornou starostlivosťou a proklientským prístupom.

Zodpovednosť

Pre klientov hľadáme najvhodnejšie riešenia, pričom presadzujeme a chránime ich záujmy.

Efektívnosť

Keď sa klienti venujú práci, rodine, priateľom a záľubám, my pracujeme pre nich.