hypoteka-pre-mladych-a-vyrocie-fixacie
logo

Hypotéka pre mladých a výročie fixácie

Čo v prípade, ak výročie fixácie hypotekárneho úveru nesúhlasí s výročím štátneho príspevku pre mladých?

Dňom, kedy ste začali čerpať váš hypotekárny úver sa začína počítať obdobie fixácie. V prípade, že ste si zvolili fixáciu na 5 rokov a získali aj štátny príspevok pre mladých, budú vás zaujímať dva dátumy.

Výročie fixácie úrokovej sadzby budete mať 5 rokov od dátumu čerpania. Výročie štátneho príspevku bude 5 rokov od dátumu zápisu záložného práva do katastra nehnuteľností. Medzi týmito dvomi dátumami môže byť rozdiel aj 30 dní.

Takto môže nastať situácia, kedy vás banka bude hodnotiť ako poberateľov štátneho príspevku pre mladých (aktuálne vo výške 3,00%), aj keď nimi budete už len 1 mesiac. Aby vaša úroková sadzba nebola mínusová, ponúkne vám banka úrokovú sadzbu vo výške 3,00 %. Aktuálne sadzby na trhu sú však o 50 % nižšie. Je pre vás nevýhodné platiť takú vysokú úrokovú sadzbu ďalších 5 rokov, keď štátny príspevok dostanete už len nasledujúci mesiac.

Neobávajte sa požiadať banku, aby vám úrokovú sadzbu znížila. Určite je to možné. V prípade, že sa s bankou nedohodnete, môžete úver refinancovať a preniesť do inej banky.


Práve odlišný postoj bánk nás viedol k napísaniu článku

Banka A - v tomto prípade ponúkla klientovi úrokovú sadzbu na základe jeho bonity vo výške 2,00%. V spornom mesiaci uplatnila klientovi príspevok vo výške 2,00% (jedno percento od banky a 1,00% od štátu).

Banka B – v tom istom prípade presviedčala klienta, že mu prináleží úroková sadzba vo výške 3,00%. Vysvetlením bolo, že mu nemôžu dať mínusovú úrokovú sadzbu a keďže je príspevok 3,00%, tak aj sadzba nemôže byť nižšia.

Určite v takomto prípade jednajte s bankou alebo o to požiadajte brokera, ktorý vám hypotéku pre mladých sprostredkoval.

Prečítejte si všetko o hypotekárnom úvere pre mladých

 

Mohlo by vás zaujímať

Úver na bývanie s daňovým bonusom na zaplatené úroky

Legislatívnou zmenou zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa zákonom č. 279/2017 Z. z. zrušilo poskytovanie štátneho príspevku pre...

Refinancovanie hypoték, bankami milované aj zatracované

Aby bolo refinancovanie hypotéky efektívne, zamerajte sa na úsporu, ktorú dosiahnete za zostávajúce obdobie do ukončenia obdobia fixácie úrokovej sadzby.

Tri hlavné dôvody, prečo AGENT.SK

Odbornosť

Naše služby poskytujeme s odbornou starostlivosťou a proklientským prístupom.

Zodpovednosť

Pre klientov hľadáme najvhodnejšie riešenia, pričom presadzujeme a chránime ich záujmy.

Efektívnosť

Keď sa klienti venujú práci, rodine, priateľom a záľubám, my pracujeme pre nich.