hypoteka-so-statnym-prispevkom-pre-mladych-od-1-1-2016
logo

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých od 1.1.2016

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla za 3. štvrťrok 2015 výšku 861€. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku jej výška klesla o 16€. Z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy sa od 1. januára 2016 mení hranica maximálneho príjmu pre uplatnenie štátneho príspevku pre mladých.

Od 01.01.2016 je výška 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy 1119,30€. V praxi to znamená, že od januára 2016 do konca marca 2016 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých k hypotekárnemu úveru:

individuálni žiadatelia alebo spolužiadatelia – ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1119,30€, (pričom ak je spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a maximálnej mzdy 1119,30€).

Naša poznámka: Spolužiadateľ prípadne ručiteľ, ktorý podmienky pre uplatnenie štátneho príspevku nespĺňa, môže vstúpiť do úverového vzťahu len ak nebude nadobúdať nehnuteľnosť, ktorá je predmetom financovania.
 
manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2238,60€.

Naša poznámka: Ak jeden z manželov nespĺňa podmienky pre ŠPM, môže vstúpiť do úverového vzťahu ako solidárny spoludlžník/ručiteľ. Je však potrebné zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov na nehnuteľnosť a jej financovanie.

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Prečítajte si náš blog všetko o hypotekárnom úvere pre mladých alebo nás kontaktujte a my vám radi pomôžeme.

Mohlo by vás zaujímať

3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností

Sme efektívni, inovatívni a trojdimenzionálni. 3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností sa stávajú štandardom našich realitných služieb.

Ukazovateľ schopnosti splácať úver na bývanie od 01.01.2018

Od roku 2014 sa každým rokom sprísňujú pravidlá na poskytovanie úverov založené na odporúčaniach a opatreniach vydaných Národnou bankou Slovenska. Prečítajte si prečo sa oplatí...

Tri dôvody prečo Smart Brokers

Odbornosť

Vďaka našej dlhoročnej praxi pristupujeme ku klientom s odbornou starostlivosťou.

Zodpovednosť

Pre klientov vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia. Zároveň presadzujeme a chránime ich záujmy.

Efektivita

Keď sa klienti venujú práci, rodine a záľubám, my pracujeme pre nich. Sme aktívni a nič neodkladáme.