hypoteka-so-statnym-prispevkom-pre-mladych-od-1-1-2016
logo

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých od 1.1.2016

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla za 3. štvrťrok 2015 výšku 861€. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku jej výška klesla o 16€. Z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy sa od 1. januára 2016 mení hranica maximálneho príjmu pre uplatnenie štátneho príspevku pre mladých.

Od 01.01.2016 je výška 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy 1119,30€. V praxi to znamená, že od januára 2016 do konca marca 2016 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých k hypotekárnemu úveru:

individuálni žiadatelia alebo spolužiadatelia – ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1119,30€, (pričom ak je spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a maximálnej mzdy 1119,30€).

Naša poznámka: Spolužiadateľ prípadne ručiteľ, ktorý podmienky pre uplatnenie štátneho príspevku nespĺňa, môže vstúpiť do úverového vzťahu len ak nebude nadobúdať nehnuteľnosť, ktorá je predmetom financovania.
 
manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2238,60€.

Naša poznámka: Ak jeden z manželov nespĺňa podmienky pre ŠPM, môže vstúpiť do úverového vzťahu ako solidárny spoludlžník/ručiteľ. Je však potrebné zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov na nehnuteľnosť a jej financovanie.

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Prečítajte si náš blog všetko o hypotekárnom úvere pre mladých alebo nás kontaktujte a my vám radi pomôžeme.

Mohlo by vás zaujímať

Zmenili sme názov Smart Brokers na AGENT.SK

Sme úspešní, naša práca nás baví a klienti nás radi ďalej odporúčajú. Prečo sme sa teda rozhodli po 13 rokoch pôsobenia zmeniť názov našej spoločnosti? Dôvody máme dva.

3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností

Sme efektívni, inovatívni a trojdimenzionálni. 3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností sa stávajú štandardom našich realitných služieb.

Tri dôvody prečo AGENT.SK

Odbornosť

Vďaka našej dlhoročnej praxi pristupujeme ku klientom s odbornou starostlivosťou.

Zodpovednosť

Pre klientov vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia. Zároveň presadzujeme a chránime ich záujmy.

Efektivita

Keď sa klienti venujú práci, rodine a záľubám, my pracujeme pre nich. Sme aktívni a nič neodkladáme.