hypoteka-so-statnym-prispevkom-pre-mladych-od-1-4-2016
logo

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých od 1.4.2016

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla za 4. štvrťrok 2015 výšku 956€. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku jej výška vzrástla o 95€. Z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy sa od 01.4.2016 mení hranica maximálneho príjmu pre uplatnenie štátneho príspevku pre mladých.


Od 01.4.2016 je výška 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy 1242,80€

V praxi to znamená, že od apríla 2016 do konca júna 2016 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých k hypotekárnemu úveru:
  • individuálni žiadatelia alebo spolužiadatelia – ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1242,80€ (pričom ak je spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a maximálnej mzdy 1242,80 €).
  • manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2485,60€.
Prečítajte si náš blog všetko o hypotekárnom úvere pre mladých a stiahnite si náš manuál Smart Hypotéka. Orientačný výpočet hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých si môžete vypočítať na našej hypotekárnej kalkulaćke.

Mohlo by vás zaujímať

3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností

Sme efektívni, inovatívni a trojdimenzionálni. 3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností sa stávajú štandardom našich realitných služieb.

Ukazovateľ schopnosti splácať úver na bývanie od 01.01.2018

Od roku 2014 sa každým rokom sprísňujú pravidlá na poskytovanie úverov založené na odporúčaniach a opatreniach vydaných Národnou bankou Slovenska. Prečítajte si prečo sa oplatí...

Tri dôvody prečo Smart Brokers

Odbornosť

Vďaka našej dlhoročnej praxi pristupujeme ku klientom s odbornou starostlivosťou.

Zodpovednosť

Pre klientov vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia. Zároveň presadzujeme a chránime ich záujmy.

Efektivita

Keď sa klienti venujú práci, rodine a záľubám, my pracujeme pre nich. Sme aktívni a nič neodkladáme.