hypotekarny-uver-pre-mladych-od-1-10-2015
logo

Hypotekárny úver pre mladých od 1.10.2015

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla za 2. štvrťrok 2015 výšku 877€. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku jej výška stúpla o 38€. Z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy sa od 01.10.2015 mení hranica maximálneho príjmu pre uplatnenie štátneho príspevku pre mladých.
 

Podmienky pre uplatnenie štátneho príspevku pre mladých


Od októbra 2015 je výška 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy 1140,10€V praxi to znamená, že od októbra 2015 do konca decembra 2015 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých k hypotekárnemu úveru:
 
  • individuálni žiadatelia alebo spolužiadatelia - ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1140,10€, (pričom ak je spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a maximálnej mzdy 1140,10€).
Naša poznámka: Spolužiadateľ prípadne ručiteľ, ktorý podmienky pre uplatnenie štátneho príspevku nespĺňa, môže vstúpiť do úverového vzťahu len ak nebude nadobúdať nehnuteľnosť, ktorá je predmetom financovania.
 
  • manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2280,20€.
Naša poznámka: Ak jeden z manželov nespĺňa podmienky pre ŠPM, môže vstúpiť do úverového vzťahu ako solidárny spoludlžník/ručiteľ. Je však potrebné zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov na nehnuteľnosť a jej financovanie.

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Prečítajte si náš blog všetko o hypotekárnom úvere pre mladých alebo nás kontaktujte a my radi vám pomôžeme.

Mohlo by vás zaujímať

Zmenili sme názov Smart Brokers na AGENT.SK

Sme úspešní, naša práca nás baví a klienti nás radi ďalej odporúčajú. Prečo sme sa teda rozhodli po 13 rokoch pôsobenia zmeniť názov našej spoločnosti? Dôvody máme dva.

3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností

Sme efektívni, inovatívni a trojdimenzionálni. 3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností sa stávajú štandardom našich realitných služieb.

Tri dôvody prečo AGENT.SK

Odbornosť

Vďaka našej dlhoročnej praxi pristupujeme ku klientom s odbornou starostlivosťou.

Zodpovednosť

Pre klientov vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia. Zároveň presadzujeme a chránime ich záujmy.

Efektivita

Keď sa klienti venujú práci, rodine a záľubám, my pracujeme pre nich. Sme aktívni a nič neodkladáme.