Brokeri
Výkonna riaditeľka a odborný garant spoločnosti Smart Brokers.

Katarína Kocianová

Výkonná riaditeľka

Telefón +421 904Zobraziť
Email kocianova@smartbrokers.sk
Kontakt Pribinova 30, 2. poschodie
811 09 Bratislava - Staré Mesto
Pôsobnosť Bratislava
Reg. číslo v NBS 127418

V našej spoločnosti dbáme na korektný a proklientský prístup k požiadavkám našich klientov a riešeniu k ich spokojnosti. Spokojný a šťastný klient je pre nás tou najväčšou odmenou.

Vyštudovala som Bankovní institut vysoká škola študijný odbor Bankovní manažment a študijný odbor Finance v programe Ekonomika a Management. Môj profesný život patrí bankovníctvu a financiám. Pracovala som v dvoch z najväčších bankových inštitúcií pôsobiacich na slovenskom bankovom trhu. Neskôr som vstúpila do spoločnosti Smart Brokers ako spoločníčka a konateľka.

Od roku 2010 zastrešujem funkciu vedúceho zamestnanca, aktuálne odborného garanta pre spoločnosť v zmysle zákona 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.