Brokeri
Prevádzková riaditeľka Ing. Katarína Posoldová, RSc.

Ing. Katarína Posoldová, RSc.

prevádzková riaditeľka   (odborná prax: 16 rokov a 19 dní)

Telefón +421 2 4Zobraziť
E-mail katarina.posoldova@agent.sk
Kontakt Pribinova 30, 2. poschodie
811 09 Bratislava - Staré Mesto
Pôsobnosť Bratislava
Reg. číslo v NBS 127418

V našej spoločnosti dbáme na korektný a proklientský prístup a na riešenie požiadaviek klientov k ich spokojnosti. Spokojný a šťastný klient je pre nás tou najväčšou odmenou.

Katka vyštudovala Bankovní institut vysoká škola študijný odbor Bankovní manažment a študijný odbor Finance v programe Ekonomika a Management. Jej profesný život zasvätila  bankovníctvu a financiám. Pracovala v dvoch bankových inštitúciách pôsobiacich na slovenskom bankovom trhu a patriacich medzi najväčšie bankové subjekty. Neskôr vstúpila do spoločnosti Smart Brokers s.r.o. ako obchodná partnerka a konateľka.

Od roku 2010 zastrešuje funkciu odborného garanta v zmysle zákona 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.