kto-je-realitny-broker
logo

Kto je realitný broker?

Pracovnou náplňou realitného brokera je vytváranie príležitostí na zrealizovanie realitného obchodu na odbornej a profesionálnej úrovni. Jedná sa najmä o sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností nie len na bývanie.


Pre úspešného realitného brokera je práca jeho životným štýlom 

Realitný broker klienta profesionálne zastupuje a sprevádza celým procesom kúpy, alebo predaja nehnuteľnosti, prípadne jej prenájmu. Nepozná vyhradený pracovný čas. Je schopný kvalifikovane a obozretne poradiť ohľadom postupu a potrebných krokov pri realizácii obchodu. Jeho pracovnou náplňou je aj výber vhodného kupujúceho, predávajúceho, prenajímateľa či nájomcu.

Profesionálny realitný broker disponuje potrebnými informáciami pre správne rozhodnutia klientov.

Profesionálneho realitného brokera spoznáte aj podľa schopnosti počúvať. Popredajný servis je tiež dôkazom profesionálneho jednania. Realitný broker by mal poskytovať klientovi potrebnú súčinnosť aj po prevode vlastníctva, napríklad pri odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti, pri prehlasovaní osôb u jednotlivých dodávateľov (t.j. voda, plyn, elektrina) a prihlásení u správcu.

Chráni klientov pred možným rizikom (čo znamená že musí mať aj zodpovedajúce poznatky a vedomosti o takýchto možných rizikách vyskytujúcich sa v realitnej praxi). 

V práci realitného brokera sú dva dôležité faktory. Prvým je dôvera, ktorú musí vzbudzovať  a udržiavať. Druhým je vytrvalosť, ktorá musí byť jeho základnou črtou osobnosti.

„Dobrého“ realitného brokera spoznáte podľa toho, že k svojej práci pristupuje ako k celoživotnému poslaniu.

Mohlo by vás zaujímať

Kúpa alebo prenájom?

Podmienky hypotekárny úverov sú aktuálne veľmi tvárne a úrokové sadzby priaznivé, čo jednoznačne nahráva kúpe nehnueľnosti.

Ako neprefajčiť deťom bývanie alebo sebe bohatú starobu

Fajčíte? Chcete prestať fajčiť? Fajčenie môžete vymeniť za lepšie zdravie nehnuteľnosť na bývanie pre vaše deti a lepší život v starobe.

Tri dôvody prečo Smart Brokers

Naši brokeri
sú odborníci

Hypotekárni brokeri poznajú ponuky všetkých bánk, zabezpečujú výhodnejšie podmienky a zrýchľujú proces vybavenia úverov. Realitní brokeri pomáhajú bezpečne a výhodne predať, kúpiť a prenajať vaše nehnuteľnosti.

Ušetria vám
čas a peniaze

Naši brokeri sa pýtajú správne otázky, myslia za vás a vybavujú všetko potrebné. Šetria vám množstvo času a peňazí, ktoré môžete investovať napríklad do vášho nového bývania alebo do dovolenky s rodinou a priateľmi.

Prispôsobia sa
vašim potrebám

Naši brokeri sú flexibilní a pracujú pre vás. Chránia a obhajujú vaše záujmy. Sú vždy tam, kde ich potrebujete. Z úst našich klientov počujeme, že naši brokeri konajú nad rámec svojich povinností.