kto-je-realitny-broker
logo

Kto je realitný broker?

Pracovnou náplňou realitného brokera je vytváranie príležitostí na zrealizovanie realitného obchodu na odbornej a profesionálnej úrovni. Jedná sa najmä o sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností nie len na bývanie.


Pre úspešného realitného brokera je práca jeho životným štýlom 

Realitný broker klienta profesionálne zastupuje a sprevádza celým procesom kúpy, alebo predaja nehnuteľnosti, prípadne jej prenájmu. Nepozná vyhradený pracovný čas. Je schopný kvalifikovane a obozretne poradiť ohľadom postupu a potrebných krokov pri realizácii obchodu. Jeho pracovnou náplňou je aj výber vhodného kupujúceho, predávajúceho, prenajímateľa či nájomcu.

Profesionálny realitný broker disponuje potrebnými informáciami pre správne rozhodnutia klientov.

Profesionálneho realitného brokera spoznáte aj podľa schopnosti počúvať. Popredajný servis je tiež dôkazom profesionálneho jednania. Realitný broker by mal poskytovať klientovi potrebnú súčinnosť aj po prevode vlastníctva, napríklad pri odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti, pri prehlasovaní osôb u jednotlivých dodávateľov (t.j. voda, plyn, elektrina) a prihlásení u správcu.

Chráni klientov pred možným rizikom (čo znamená že musí mať aj zodpovedajúce poznatky a vedomosti o takýchto možných rizikách vyskytujúcich sa v realitnej praxi). 

V práci realitného brokera sú dva dôležité faktory. Prvým je dôvera, ktorú musí vzbudzovať  a udržiavať. Druhým je vytrvalosť, ktorá musí byť jeho základnou črtou osobnosti.

„Dobrého“ realitného brokera spoznáte podľa toho, že k svojej práci pristupuje ako k celoživotnému poslaniu.

Mohlo by vás zaujímať

Kúpa alebo prenájom?

Podmienky hypotekárny úverov sú aktuálne veľmi tvárne a úrokové sadzby priaznivé, čo jednoznačne nahráva kúpe nehnueľnosti.

Ako neprefajčiť deťom bývanie alebo sebe bohatú starobu

Fajčíte? Chcete prestať fajčiť? Fajčenie môžete vymeniť za lepšie zdravie nehnuteľnosť na bývanie pre vaše deti a lepší život v starobe.

Tri dôvody prečo Smart Brokers

Sme odborníci

Dokonale poznáme finančný a realitný trh. Aj vďaka obchodným partnerom a dlhoročnej praxe, poskytujeme kvalitné riešenia.

Pracujeme zodpovedne

Vždy hľadáme pre klientov najlepšie možné riešenia, pričom chránime a obhajujeme ich záujmy.

Šetríme čas a peniaze

Keď sa klienti venujú práci, rodine a záľubám, my pracujeme pre nich. Ich referencie hovoria o všetkom, čo pre nich robíme.