vsetko-o-hypotekarnom-uvere-pre-mladych
logo

Všetko o hypotekárnom úvere pre mladých

Hypotekárny úver pre mladých je určený na financovanie nehnuteľnosti za účelom bývania. Poskytuje sa v súlade so Zákonom o bankách a je určený pre žiadateľov, ktorí spĺňajú zákonom dané podmienky na získanie uvedeného štátneho príspevku pre mladých (ďalej len „ŠPM“). Percento ŠPM sa určuje každoročne zákonom o štátnom rozpočte.

V súčasnosti je štátny príspevok pre mladých vo výške 3% z ktorých 2% poskytne žiadateľovi štát a 1% banka. Poskytuje sa na prvých 5 rokov a na maximálnu sumu 50 000€ z celkovej výšky hypotekárneho úveru.

 

Uplatniť nárok na ŠPM si môže žiadateľ ak spĺňa tieto podmienky:

 • vek od 18 do 35 rokov. Podľa Zákona o bankách č. 483/2001 Z.z, paragraf 85a je možné podať žiadosť o hypotéku so ŠPM najneskôr deň pred dovŕšením 35 roka.
 • priemerný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok najviac vo výške 1,3 násobku priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve. Výška hrubého príjmu sa stanovuje vždy na nadchádzajúci kvartál.
 • niektoré hypotekárne banky umožňujú vstúpiť do úverového vzťahu ručiteľom alebo solidárnym spoludlžníkom, ktorí podmienky na získanie ŠPM nespĺňajú. V tomto prípade nemôžu nadobúdať vlastníctvo k predmetnej nehnuteĺnosti alebo jej časti. Vstupujú do úverového vzťahu len z dôvodu dostatočného príjmu pre poskytnutie a splácanie hypotekárneho úveru.

Výhody hypotekárneho úveru so ŠPM

 • ak žiadateľovi o hypotekárny úver nepostačuje príjem na výšku požadovanej sumy, môže do úverového vzťahu pristúpiť aj ručiteľ, ktorý podmienky na získanie ŠPM nespĺňa,
 • znížená úroková sadzba o 3% na prvých 5 rokov a sumu až 50 000€ z výšky hypotekárneho úveru
 • znížená úroková sadzba o 1% zo sumy, ktorá presiahne sumu 50 000€ (len v niektorých hypotekárnych bankách)
 • možnosť odkladu splátok istiny na prvé dva roky (odporúčame len v nevyhnutných prípadoch)
  možnosť predčasných splátok kedykoľvek počas prvých 5 rokov od priznania ŠPM
 • Zákon o bankách (časť 12. Hypotekárne bankovníctvo) nevylučuje možnosť poskytnutia štátneho príspevku pre mladých opakovane. Pri splnení podmienok veku, hranice príjmu, účelu a dostatočného zabezpečenia môže mladý žiadateľ o hypotekárny úver získať ŠPM opakovane a súčasne len na jednu úverovú zmluvu. Po skončení nároku na ŠPM, po 5 rokoch (prípadne po 4 rokoch pri predčasnom splatení hypotekárneho úveru) môže mladý žiadateľ s novým hypotekárnym úverom, ŠPM znovu získať.

Nevýhody hypotekárneho úveru so ŠPM

 • dokladovanie účelu použitia finančných prostriedkov
 • pri predčasnom splatení celého hypotekárneho úveru do 4 rokov musí klient vrátiť sumu ŠPM, ktorá mu bola vyplatená resp. odpočítaná z mesačných splátok
 • v dobe nízkych úrokových sadzieb pod 3% nemusí byť hypotekárny úver so ŠPM lacnejšie riešenie

Mohlo by vás zaujímať

Úver na bývanie s daňovým bonusom na zaplatené úroky

Legislatívnou zmenou zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa zákonom č. 279/2017 Z. z. zrušilo poskytovanie štátneho príspevku pre...

Refinancovanie hypoték, bankami milované aj zatracované

Aby bolo refinancovanie hypotéky efektívne, zamerajte sa na úsporu, ktorú dosiahnete za zostávajúce obdobie do ukončenia obdobia fixácie úrokovej sadzby.

Tri dôvody prečo AGENT.SK

Odbornosť

Vďaka našej dlhoročnej praxi pristupujeme ku klientom s odbornou starostlivosťou.

Zodpovednosť

Pre klientov vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia. Zároveň presadzujeme a chránime ich záujmy.

Efektivita

Keď sa klienti venujú práci, rodine a záľubám, my pracujeme pre nich. Sme aktívni a nič neodkladáme.