zmeny-v-uveroch-na-byvanie-ktore-nas-cakaju-v-roku-2016
logo

Zmeny v úveroch na bývanie, ktoré nás čakajú v roku 2016

Dňa 11.11.2015 bol schválený nový zákon o úveroch na bývanie, ktorý bude v platnosti od 21.3.2016. Nie všetky zmeny prinášajú pre klientov aj sprostredkovateľov len výhody.
 

1. Poplatok za predčasne splatenie úveru maximálne 1,00%

Výhodné splatenie úverov na bývanie môže spôsobiť väčšiu migráciu klientov. Následkom môže byť aj zvýšenie alebo znovuzavedenie niektorých poplatkov (napríklad spracovateľský poplatok, ktorý je aktuálne vo väčšine bánk 0%), aby sa banke nahradila strata.
 

2. Zverejňovanie provízii za sprostredkovanie úveru

Hrubý príjem sprostredkovateľov úverov môže pôsobiť skresľujúco. Sprostredkovatelia úverov musia z provízií platiť mzdy, odvody, dane a aj nemalé prevádzkové náklady. Nárok na informáciu ohľadom výšky provízie sprostredkovateľov majú klienti už 6 rokov a nevyužívajú ho. („U lekára sa tiež nespýtate aká výška platby za vaše ošetrenie mu prináleží“)
 

3. Odstúpenie od úverovej zmluvy do 14 dní po jej podpise (bez udania dôvodu)

Vo väčšine bánk majú už teraz klienti možnosť od úverovej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a bez uplatnenia sankcie zo strany banky.
 

4. Oznamovacia povinnosť banky o dôvode zamietnutia úveru

Táto zmena je u sprostredkovateľov veľmi vítaná a klienti, ktorým bol úver zamietnutý ju tiež určite ocenia. V prípade poznania dôvodu zamietnutia úveru, môže sprostredkovateľ klientovi pomôcť novým riešením. Dôvody bývajú rôzne a mnohé sú zo strany klienta riešiteľné (ak o nich vie).
 

5. Viac informácii o úverovej ponuke a jednotný formulár ESIS

Väčšie množstvo administratívy znamená väčšie zaťaženie klienta z hľadiska času aj stresu. To znamená zvýšenú tendenciu využívania odbornej pomoci pri riešení úverov.

Mohlo by vás zaujímať

Zmenili sme názov Smart Brokers na AGENT.SK

Sme úspešní, naša práca nás baví a klienti nás radi ďalej odporúčajú. Prečo sme sa teda rozhodli po 13 rokoch pôsobenia zmeniť názov našej spoločnosti? Dôvody máme dva.

3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností

Sme efektívni, inovatívni a trojdimenzionálni. 3D vizualizácie a virtuálne prehliadky nehnuteľností sa stávajú štandardom našich realitných služieb.

Tri dôvody prečo AGENT.SK

Odbornosť

Vďaka našej dlhoročnej praxi pristupujeme ku klientom s odbornou starostlivosťou.

Zodpovednosť

Pre klientov vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia. Zároveň presadzujeme a chránime ich záujmy.

Efektivita

Keď sa klienti venujú práci, rodine a záľubám, my pracujeme pre nich. Sme aktívni a nič neodkladáme.