Brokeri
Advokát JUDr. Zuzana Niederlandová

JUDr. Zuzana Niederlandová

advokátka   (odborná prax: 9 rokov a 136 dní)

Telefón +421 2 4Zobraziť
E-mail advokat@smartbrokers.sk
Kontakt Pribinova 30, 2. poschodie
811 09 Bratislava - Staré Mesto
Pôsobnosť Bratislava

Zuzka ukončila právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2010. Na základe vykonanej rigoróznej skúšky jej bol udelený akademický titul „doktor práv“. Po úspešnom absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta a vykonaní advokátskych skúšok s vyznamenaním, bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7347.

Počas svojho pôsobenia v pozícii podnikového právnika, advokátskeho koncipienta a advokáta, získala rozsiahlu prax v poskytovaní právnych služieb, právnom poradenstve a v zastupovaní klientov a je spôsobilá plniť ich najnáročnejšie požiadavky.

V súčasnosti vykonáva právny servis pre spoločnosť Smart Brokers s.r.o., najmä na úseku finančného a realitného sprostredkovania.